Representantes

Fallera Mayor Infantil: Marina Forteza

Fallera Mayor: Carolina Escobar

Presidente Infantil: Óscar Piña

Presidenta: Elena Gutiérrez

Presidenta Falla de el Toro